SŁOWNICZEK | INDEKS WITRYNY
Strona główna Pierwsze kroki Obsługa telefonu Połączenia Porady i wskazówki Symulacje
Cyfrowy aparat fotograficzny Wiadomości Przeglądanie stron Organizowanie Dostosowywanie

Kontakty


Głosowe wybieranie numerów

Kontakty ze stanem dostępności

Moja dostępność

Subskrybowane kontakty

Notatki

Kalendarz
Głosowe wybieranie numerów

Możesz nawiązywać połączenia, wypowiadając znaki głosowe przypisane do numerów telefonów. Znakiem głosowym może być każde słowo, na przykład nazwisko lub imię abonenta. Znaki głosowe można przypisać do 10 numerów telefonów.
Chcąc korzystać ze znaków głosowych, miej na uwadze, że:
 • Znaki głosowe nie zależą od używanego języka. Zależą one jednak od głosu mówiącego.
 • Znaki głosowe są wrażliwe na hałas i szumy otoczenia. Dlatego nagrywaj je i nawiązuj za ich pomocą połączenia z dala od źródeł hałasu.
 • Nagrywając znaki głosowe lub wybierając numer przez wymówienie takiego znaku, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha.
 • Krótkie słowa nie spełniają dobrze roli znaków głosowych. Używaj raczej nazw długich i unikaj słów o podobnym brzmieniu.
Dodawanie znaku głosowego
 1. W trybie gotowości naciśnij .
 2. Przejdź do kontaktu, do którego chcesz dodać znak głosowy, po czym naciśnij Więcej. Wskaż żądany numer i naciśnij Opcje.
 3. Wybierz Dodaj znak głos.
 4. Naciśnij Start i wyraźnie wypowiedz słowo (słowa), które chcesz nagrać jako znak głosowy. Po nagraniu znaku głosowego telefon odtworzy jego dźwięki.
  Po pomyślnym zapisaniu znaku głosowego wyświetlany jest komunikat Zapisano znak głosowy, generowany jest krótki sygnał dźwiękowy, a numer telefonu, któremu przypisany został znak głosowy, zostaje oznaczony symbolem .
Nawiązywanie połączenia za pomocą znaku głosowego
Jeśli dowolna aplikacja telefonu używa połączenia GPRS do wysyłania lub odbioru danych, najpierw wyłącz taką aplikację, aby móc głosowo wywołać numer telefonu.
 1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności lub naciśnij i przytrzymaj Kontakty (albo Idź do). Usłyszysz krótki dźwięk, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat Proszę mówić.
 2. Wyraźnie wypowiedz znak głosowy. Telefon odtworzy rozpoznany znak głosowy i – po upływie 1,5 sekundy – wywoła żądany numer.
  Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, to aby rozpocząć głosowe wybieranie numeru, naciśnij i przytrzymaj klawisz tego zestawu.
Uwaga
Znak głosowy trzeba wypowiedzieć dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu. Może to być trudne, szczególnie gdy czas nagli lub otoczenie jest zbyt hałaśliwe. Nie zawsze więc można polegać na głosowym wybieraniu numerów.
© Nokia 2004. Przeczytaj nasze uwagi prawne i zasady poufności