WOORDENLIJST | SITE-INDEX
Inleiding Aan de slag De telefoon gebruiken Connectiviteit Hints en tips
Camera Berichten Mobiel browsen Ordenen Aanpassen
Contacten kopiëren
Je kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa. Tekstitems die zijn opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon, zoals e-mailadressen, worden niet gekopieerd naar de SIM-kaart.

1. Druk op Menu en selecteer Contacten en Kopiëren.

2. Selecteer de kopieerrichting, Van telefoon naar SIM-kaart of Van SIM-kaart naar telefoon.

3. Selecteer Eén-voor-één, Alles kopiëren of Standaard nrs..
  • Als je Eén voor één hebt geselecteerd, ga je naar de naam die je wilt kopiëren en druk je op Kopiëren.

  • Standaard nrs. wordt weergegeven als je kopieert van de telefoon naar de SIM-kaart. Alleen standaardnummers worden gekopieerd.
4. Je kunt opgeven of je de originele namen en nummers wilt behouden door Origin. behouden of Origin. verpl. te kiezen.
  • Als je Alles kopiëren of Standaard nrs. selecteert, druk je op OK wanneer Beginnen met kopiëren? of Verplaatsen starten? wordt weergegeven.
© Nokia 2005. Lees onze wettelijke kennisgeving en ons privacybeleid

Tip:
Je kunt de informatie over contactpersonen nog gemakkelijker beheren met behulp van Nokia Phone Editor op een compatibele pc.