SŁOWNICZEK | INDEKS WITRYNY
Strona główna Pierwsze kroki Obsługa telefonu Wskazówki i porady
Twój telefon Kody dostępu Na wyświetlaczu Konfiguracja Bezpieczeństwo
Wskaźniki
Wszystkie małe symbole na wyświetlaczu telefonu mają swoje znaczenie.


Klawiatura jest zablokowana.
Przychodzące połączenia lub wiadomości tekstowe nie są sygnalizowane dźwiękiem dzwonka, ponieważ funkcja Sygnał nadejścia poł. jest wyłączona (opcja Bez dźwięku) i wyłączona jest funkcja Sygnał odbioru wiadomości (opcja Bez dźwięku).
Odebrano wiadomość tekstową lub graficzną.
Budzik jest włączony.
Latarka jest włączona.
Stoper jest włączony.
Minutnik odlicza czas.
Kontakt jest zapisany w pamięci telefonu.
Kontakt jest zapisany w pamięci karty SIM.

Podczas pisania wiadomości liczba znaków, które można jeszcze wprowadzić do bieżącej części wiadomości, oraz numer tej części pokazane są w prawym górnym rogu wyświetlacza, na przykład "120/1".
© Nokia 2005. Przeczytaj nasze uwagi prawne i zasady poufności.